Suma acordată este maxim 50.000 lei

Nr. Maxim de rate  60 luni

Dobanda se achită la soldul împrumutului lunar în rată. Rata este descrescătoare.

Condiții de acordare împrumut clasic

  • Să fie membru CAR
  • Angajat pe perioadă nedeterminată cu o vechime de minim 3 luni la ultimul loc de muncă
  • Fondul social minim al titularului sa fie de 50 lei Solicitantul să aibă capacitatea solicitantului de a restitui ratele și dobânda aferentă 

Acte necesare

Pentru titular:

  • adeverință de venit formular tipizat, completată, semnată și ștampilată de unitatea la care lucrează (nu e cazul pentru pensionari);
  • cupon pensie în cazul pensionarilor;
  • act de identitate

Pentru girant:

Exemple variante împrumuturi opționale

Valoare
împrumut
Perioadă Rată
lunară
Dobândă
lunară
Rată și
dobândă
lunară
Dobândă
totală
5000 lei12 luni417 lei58 lei475 lei700 lei
10000 lei18 luni556 lei114 lei670lei2050 lei
15000 lei36 luni417 lei167 lei584 lei6007 lei
25000 lei48 luni521 lei276 lei797 lei13269 lei

 *) Dobânda lunară se calculează degresiv la soldul împrumutului